Τι άλλαξαν οι τουρκικές εκλογές;

Τι άλλαξαν οι τουρκικές εκλογές;

Η Κωνσταντινούπολη με τον συμβολικό και πολιτικό ρόλο που κατέχει έχει μεταβάλει το πολιτικό σκηνικό στην γείτονα. Καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού της Τουρκίας και το ένα τρίτο της οικονομίας της η πληθώρα πόρων και η διαχείρισής τους καθιστά τον...
Η πρόταση δυσπιστίας και το Σύνταγμα

Η πρόταση δυσπιστίας και το Σύνταγμα

Η πρόταση δυσπιστίας ως θεσμός απαντάται σε όλα τα Συντάγματα των δημοκρατικών χωρών. Είναι ένα σημαντικότατο «όπλο» στα χέρια της αντιπολίτευσης το οποίο αν χρησιμοποιείται με φειδώ και αποτελεσματικά παράγει ουσιαστικά πολιτικά αποτελέσματα. Η διαδικασία της...
Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία

Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία

Οι δημοτικές εκλογές στην Τουρκία έχουν λάβει την μορφή «αγώνα μέχρις εσχάτων» όσο τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, τόσο και για την αντιπολίτευση. Κομβικό ρόλο έχει και για τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές οι νίκη του δήμου της Κωνσταντινούπολης για διαφορετικούς λόγους. Η...
Συμμετοχική θεσμοί και Αυτοδιοίκηση

Συμμετοχική θεσμοί και Αυτοδιοίκηση

 Καθώς η συμμετοχή των πολιτών είναι η ουσία της δημοκρατίας, οι θεσμοί λαϊκής συμμετοχής επιρρώνουν την δημοκρατική νομιμοποίηση μιας πολιτικής απόφασης. Μπορεί να ειπωθεί ότι οι συμμετοχικοί θεσμοί πραγματώνουν ουσιαστικά τις αρχές καλής διοίκησης στόχος των οποίων...
Ποινική ευθύνη Υπουργών, μία αναδρομή

Ποινική ευθύνη Υπουργών, μία αναδρομή

Το ζητημα της  ποινικής ευθύνης των Υπουργών, ένας θεσμός αμφιλεγόμενος ο οποίος νοηματοδοτείται και επανερμηνεύεται ad hoc σε περιόδους πολιτικής έντασης. Υπάρχει αμφισβήτηση όσο για την νομιμοποίησή της όσο και για το εύρος της προστασίας που παρέχει. Ο θεσμός της...
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια σύντομη ανασκόπηση του νομοσχεδίου

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια σύντομη ανασκόπηση του νομοσχεδίου

Σχετικά με την επικείμενη ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την φύση και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στην δημόσιο διάλογο κυριαρχεί επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία. Η επιφύλαξη αυτή είναι δικαιολογημένη ιδιαιτέρως αν ληφθούν υπόψιν...