Ο κουρνιαχτός των εκλογών σιγά σιγά πέφτει,  το αποτέλεσμα χαροποίησε αρκετούς, απογοήτευσε κάποιους  και άφησε μερικούς , λίγους ευτυχώς, αδιάφορους,. και ο ενθουσιασμός μετουσιώνεται σε  ρεαλιστικές προσδοκίες

Ο πολίτης επιθυμεί από την νέα κυβέρνηση να τιμήσει την εντολή που έλαβε από τους πολίτες  και να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά σε τομείς όπως

Η Άμυνα δεδομένης της επιθετικότητας της Τουρκίας είναι απαραίτητο να είναι συνδεδεμένη με την ελληνική αμυντική βιομηχανία και να συμμετάσχει ενεργά και με στιβαρά επιχειρήματα στον διάλογο για την κοινή Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ανάπτυξη, θα πρέπει να γίνει στροφή από ένα αντιαναπτυξιακό θνησιγενές μοντέλο σε μια  εξωστρεφή  παραγωγική κατεύθυνση που θα δημιουργήσει ευκαιρίες και προσόδους για όλους.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων της μείωσης της φορολογίας και της δημιουργίας σταθερού, φιλοεπενδυτικού φορολογικού κλίματος.

Η Ασφάλεια είναι από τα σημαντικότερα αγαθά και γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους Πολίτες . Η κατάργηση του νόμου Παρασκευόπουλου είναι αναγκαία για να βιωθεί και να εμπεδωθεί. Επίσης θα ήταν χρήσιμη και η αναδιοργάνωση του αστυνομικού Σώματος.

Στην Δικαιοσύνη, η θεσμική ανεξαρτησία πρέπει να αποκατασταθεί και να θωρακισθεί περαιτέρω με Συνταγματική Αναθεώρηση.  Η φύση των αναγκών της Πολιτείας και των Πολιτών καθιστούν απαραίτητη την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και την ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα του Κράτους.

Στην Εξωτερική Πολιτική , η Συμφωνία των Πρεσπών είναι πια δεδομένη κατάσταση, υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης συγκεκριμένων πτυχών της με την αξιοποίηση του αξιόλογου προσωπικού του ελληνικού διπλωματικού σώματος και της κατάλληλης πολιτικής βούλησης.

Στα Εργασιακά το γρήγορα διεθνώς μεταβαλλόμενο κλίμα με την ανάπτυξη και εισαγωγή νέων τεχνολογιών αλλάζει τις μέχρι τώρα εργασιακές σχέσεις. Έτσι, είναι η αναγκαία η μετατόπιση της μέριμνας στην ΣΥΝΕΧΗ μετεκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Βεβαίως αυτό είναι δέον να συνδυαστεί με την πλήρη εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας.

Στην Κοινωνική  Πολιτική, με την θέσπιση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και την ουσιαστική κοινωνική προστασία των μη προνομιούχων στρωμάτων.

Στο Περιβάλλον με την στροφή στην πράσινη ενέργεια μείωση των ρύπων και σταδιακή χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα θέματα προς επίλυση είναι πολλά η αντιμετώπισή τους δύσκολη.Οι απαιτήσεις των Πολιτών είναι δίκαιες και η κριτική θα είναι έντονη ακριβώς επειδή το κοινωνικό σώμα δεν αντέχει άλλο κύμα λαϊκισμού. Ίδωμεν….