Τις πταίει;

Τις πταίει;

Το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κατέδειξε τις διαχρονικές ανεπάρκειες της ελληνικής κρατικής μηχανής τον 21ο αιώνα, η Ελλάδα ανέχεται συμπεριφορές που μάχονται κάθε βήμα υιοθέτησης καινοτόμων αντιλήψεων και πρακτικών καλής διοίκησης. Αρκετοί αμβλύνοες μη...
Πού χρησίμευσε η πρόταση δυσπιστίας;

Πού χρησίμευσε η πρόταση δυσπιστίας;

Δεδομένης την κομματοκεντρικής συγκρότησης του πολιτικού μας συστήματος, και την ευχέρεια  τοποθέτησης κομμάτων  η διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση είναι μια διαδικασία χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα. Read more Η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών εφ...
Ad hoc μεταρρύθμιση

Ad hoc μεταρρύθμιση

Η πίεση που υπέστη το σύστημα υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας κατέδειξε τα όρια του καθώς και την ανάγκη μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του. Στην ανάγκη αυτή αποπειράται να απαντήσει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προσφάτως. Όμως, το νομοσχέδιο δεν προχωρά στις...
Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία

Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά η λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία  Στην χώρα μας αυτό συνέβη με την συνταγματική αναθεώρηση του 2019.   Στα αναθεωρηθέντα άρθρα περιλαμβάνεται το άρθρο 73 στο οποία προστέθηκε μία παράγραφος, παράγραφος...
Τι πραγματικά λέει η Λωζάνη;

Τι πραγματικά λέει η Λωζάνη;

 Παγίως η Τουρκία ασκεί αναθεωρητική πολιτική και τακτική προς βλάβη της Ελλάδας και των υπολοίπων γειτόνων της.  Εσχάτως όμως, ο Ερντογάν κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει την συνθήκη την συνθήκη της Λωζάνης. Φυσικά δεν μένει μόνο σε ρητορικές επιθέσεις αλλά...