Τι συμβαίνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Τι συμβαίνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Στον δημόσιο διάλογο κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα το θέμα των λεγόμενων μη κρατικών ή “ελεύθερων” πανεπιστημίων και κατά πόσο αυτά θα αναβαθμίσουν ή όχι την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας στη χώρα μας. .Στην τριτοβάθμια παιδεία υπάρχει μία πληθώρα...
Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα

Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα

Mετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με την επικράτηση του  Κεϋνσιανού υποδείγματος  και την εμπειρία της κρίσης του 1929, το κράτος ανέλαβε. του παρεμβατικό ρόλο με κύριο σκοπό την μείωση των ανισοτήτων. Έτσι,  ο ευρύς  δημόσιος τομέας θεωρείτο στοιχείο...