Η Ελλάδα την τελευταία δωδεκαετία, από το 2010 και μετά, πέρασε απανωτές κρίσεις αναταράξεις, πολιτικές, οικονομικές , κοινωνικές, ακόμα και… υπαρξιακές αν λάβουμε υπ’οψη τα γεγονότα του 2015. Οι πολίτες εμπιστεύτηκαν κυβερνήσεις που τους υποσχέθηκαν πολλά και διέψευσαν τις ελπίδες τους. Μετά από πολλά χρόνια κυβερνήσεων συνεργασίας η χώρα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση που διανύει τη δεύτερη τετραετία της. Η αυτοδυναμία αυτή δίνει την δυνατότητα της άνετης νομοθέτης και την ευχέρεια σημαντικών αλλαγών στη χώρα.

 Είναι προφανές ότι καμιά κυβέρνηση δεν είναι αλάνθαστη, όμως οι πολίτες ζητούν σταθερότητα αντί για πολιτικούς πειραματισμούς. Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα από την εκλογή της ΝΔ στην εξουσία ότι είχε να παρουσιάσει ένα πιο πειστικό πρόγραμμα από τους πολιτικούς της αντιπάλους, διαχειρίστηκε με σχετική επιτυχία την πανδημική κρίση και την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού-προσφυγικού. Στα αρνητικά μπορούν να προσμετρηθούν κωλυσιεργίες στην παραγωγή νομοθετικού έργου, η μη αποτελεσματική διαχείριση της ακρίβειας και του πληθωρισμού και μια ατολμία για την πραγματοποίηση θεσμικών αλλαγών.

Οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, αυτό που πρέπει να κάνει η χώρα είναι να δημιουργεί σταθερές συμμαχίες με τους γείτονες της ,όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος, να αναβαθμίσει την σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να συνεχίσει το σημαντικό έργο της αμυντικής θωράκισης της χώρας που συντελέστηκε την περίοδο 2019-2023.

Κατά την περίοδο αυτή η άμυνα της χώρας εκσυγχρονίστηκε και η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας αναβαθμίστηκε πράγμα που αποδεικνύεται και από την επιμονή της Τουρκίας να αποκτήσει τα ΦF-35

 Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του πολιτεύματος να θεσπιστούν συμμετοχικοί θεσμοί όπως για παράδειγμα η επέκταση και εφαρμογή της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Επίσης, η ενίσχυση και διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης με την αποσύνδεση της εκλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Επιπλέον, υιοθέτηση ορθολογικότερου μοντέλου παραγωγής νόμων ώστε να αποφευχθεί η πολυνομία και η κακονομία που έχουν ως συνέπεια την επικάλυψη αρμοδιοτήτων και την τροχοπέδηση της δημοσίας ζωής. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλη τη μεταπολίτευση έχουν εκδοθεί πληθώρα νόμων με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης και του κράτους, όμως η υπερπαραγωγή νόμων δημιούργησε ανασφάλεια δικαίου. Σε ό,τι αφορά την κρατική λειτουργία, το κράτος μας ήταν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αντιπαραγωγικό και αναποτελεσματικό. Η εισαγωγή θεσμών αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα πιστεύεται ότι θα αντιστρέψει αυτήν την κατάσταση.

Επιπλέον, η επέκταση και επίταση της ψηφιοποίησης του κράτους θα μπορούσε να μειώσει την ισχύ των εσωτερικών γραφειοκρατιών ανά τομέα του κράτος και να αναβαθμίσει την σχέση του πολίτη με αυτό.

 Τέλος σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας αντί για την παροχή επιδομάτων όπως συνέβαινε μέχρι τώρα θα ήταν πιο αποτελεσματικότερο να υπάρχει ένα μείγμα ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης.

Μετά την πανδημία πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιέστηκαν οικονομικά και αρκετές έκλεισαν, είναι φανερό ότι μόνο με επιδόματα οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να ανταπεξέλθουν οικονομικά και αναγκάζονται να κλείσουν και η αγορά να υφίσταται πίεση και η ανεργία να αυξάνεται. Είναι προφανές δεν μπορεί να μειωθεί με εργασία υποαπασχόλησης ή με ευκαιριακή εργασία. Αναγκαίο είναι να καταρτιστεί ένα σχέδιο ενεργητικής πολιτικής καταπολέμησης της ανεργίας και στήριξης των μικρομεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.

Συμπερασματικά, οι πολίτες θέλουν να έχουν μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους, να επιτύχει δίκαιη ανάπτυξή για όλους και να διασφαλίσει κοινωνική συνοχή. Σε ό,τι αφορά δε τις διεθνείς σχέσεις οι πολίτες επιθυμούν τη χώρα ενεργό παίχτη και όχι παθητικό δέκτη στο διεθνές πεδίο. Η χώρα να εκμεταλλεύεται την προνομιούχα θέση της ως μέλος της ΕΕ, της ευρωζώνης και του ΝΑΤΟ, δηλαδή του πυρήνα των δυτικών θεσμών ώστε συμφώνως προς το διεθνές δίκαιο να προβάλλει ενεργά τις θέσεις της.