Δεδομένης της sui generis δομής και λειτουργίας της Ευρώπης, της ευρείας βεντάλιας των προβλημάτων όπως η οικονομική ανισότητα μεταξύ Βορρά και Νότου, η έλλειψη ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, οι πολίτες δεν έχουν δείξει στις ευρωεκλογές το προσήκον ενδιαφέρον .

Αυτό είναι εν μέρει αναμενόμενο καθώς προϊόντος του χρόνου η Ευρώπη δεν κινήθηκε προς την κατεύθυνση της ουσιαστικότερης ενοποίησης τομέων παρά στράφηκε στην διεύρυνση. Επελέγη, δηλαδή, η επέκταση, αντί της εμβάθυνσης της ενοποίησης. Ουσιαστικά η Ευρώπη περιορίζεται σε Ταμεία, Κοινό Νόμισμα, και Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η πορεία αυτή πόρρω απέχει από αυτό που οραματίζονταν η θεμελιωτές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Κατ’αρχάς, οι πολιτικοί σχηματισμοί  , εκλαμβάνουν την εκλογική διαδικασία ως πρελούδιο των εθνικών εκλογών και έτσι την πολιτική συζήτηση μονοπωλεί η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.

Επίσης, κατά την δεκαετία της κρίσης, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και πολλές φορές ad hoc την κοινωνική αλληλεγγύη με αποτέλεσμα οι πολίτες να θεωρούν ,εν μέρει δικαιολογημένα τις Βρυξέλλες ως ένα “μηχανισμό παραγωγής λιτότητας” ο οποίος ομνύει στην δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς να λαμβάνει υπ’οψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας.

Παρά ταύτα, οι Ευρωεκλογές έχουν σημασίαΗ Ευρωβουλή διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επεξεργασία της νομοθεσίας, που ισχύει στα κράτη μέλη, και αποτελεί σήμερα το 70% των κανόνων που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικός επίσης ο ρόλος της στη διαμόρφωση των ενωσιακών προϋπολογισμών, πράγμα από το οποίο για πολλές χώρες και για την Ελλάδα, εξαρτάται το εύρος αλλά και η αποτελεσματικότητα των δημοσίων επενδύσεων.

Επίσης, μετά την εμπειρεία των πολλαπλών κρίσεων η Ευρώπη βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, δεδομένων των ραγδαίων  αλλαγών σε γεωπολιτικό και γεωοικονομικό επίπεδο, με την δημιουργία ενός πολυπολικού συστήματος. Μέχρι τούδε, η Ευρώπη βασιζόταν στην αμυντική ομπρέλα των ΗΠΑ και στην Συμμαχία για την άμυνά της. Σε έναν πολυπολικό κόσμο η Ευρώπη οφείλει να ενοποιηθεί περισσότερο ώστε να αντιμετωπίζει την γεωπολιτική ρευστότητα.

 

Η πολυετής οικονομική κρίση κι οι επιδράσεις που αυτή άφησε, η πανδημία του κορωνοϊού, η οικολογική καταστροφή, η διαταραχή διπλωματικών ισορροπιών και οι περιφερειακές συγκρούσεις είναι ζητήματα που μονοπώλησαν και μονοπωλούν το ενδιαφέρον στην τρέχουσα 5ετή θητεία της Ευρωβουλής.

Η επόμενη θητεία θα είναι κρίσιμης σημασίας για τον καθορισμό των συνθηκών των ερχόμενων δεκαετιών. Η ευρωπαϊκή ατζέντα μεταβάλλεται διαρκώς και η υφή και η διάσταση των προβλημάτων καθιστούν ακόμα πιο καίρια την ψήφο των ευρωπαίων πολιτών.