Μια μικρή αναφορά στο κοινωνικό κράτος

Μια μικρή αναφορά στο κοινωνικό κράτος

Τα συστήματα υγείας αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο του Κοινωνικού Κράτους όπως αυτό διαμορφώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Η αξία της Υγείας και την κοινωνικής δικαιοσύνης  κατέκτησε πρωτεύουσα θέση στις πολιτικές προτεραιότητες...